Strona Główna > EGZAMINY ŻEGLARSKIE

EGZAMINY ŻEGLARSKIE

OŚRODEK EGZAMINACYJNY - BIURO TURYSTYCZNE KLIWER-SZKOŁA ŻEGLARSTWA


Minister Sportu i Turystyki decyzją z dnia 21 lutego 2018 roku udzielił upoważnienia dla Biura Turystycznego Kliwer - Szkoła Żeglarstwa S.C. Aleksander Turowicz, Marek Bulaszewski do przeprowadzania egzaminu na,
- PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO
Terminy egzaminów:

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

L.p.L.p.
Data i godzina egzaminu
Miejsce egzaminu
Nr egzaminu
(w rejestrze podmiotu upoważnionego)
1
19-20.05.2018
Rozpoczęcie 19.05. godz. 10.00.
AMW REWITA RYNIA
ul. Wczasowa 59,
05-127 Białobrzegi
KLI/ŻJ/2018/01
2
14-15.06.2018
Rozpoczęcie 14.06. godz. 14.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/02
3
3-4.07.2018
Rozpoczęcie 3.07. godz. 16.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/03
4
14.07.2018
Rozpoczęcie 14.07. godz. 10.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/04
5
15-16.07.2018
Rozpoczęcie 15.07. godz. 19.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/05
6
27-28.07.2018
Rozpoczęcie 27.07. godz. 19.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/06
7
8-9.08.2018
Rozpoczęcie 8.08. godz. 16.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/07
8
20-21.08.2018
Rozpoczęcie 20.08. godz. 16.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/08
9
30.08.2018
Rozpoczęcie 30.08. godz. 10.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/09
10
16.09.2018
Rozpoczęcie 16.09. godz. 10.00.
Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Aleja Wczasów 17,
12-220 Ruciane-Nida.
KLI/ŻJ/2018/10
11
13.10.2018
Rozpoczęcie 13.10. godz. 10.00.
AMW REWITA RYNIA
ul. Wczasowa 59,
05-127 Białobrzegi
KLI/ŻJ/2018/11

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU PO ZDANYM EGZAMINIE:1. : Wejdź na stronę: https://patenty.pya.org.pl/
2.: Wypełnij formularz, wniosek dostaniesz w formacie PDF przez email.
3. Wydrukuj wniosek, podpisz i naklej zdjęcie
4.: Zapłać za patent, informacje o sposobach płatności są dostępne na stronie:
http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/platnosc-za-patenty-zeglarskie/
5.: Prześlij lub donieś oryginały dokumentów do PZŻ na adres:
POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Dział Patentów
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
/Stadion Narodowy w Warszawie/
 wygenerowany elektronicznie wniosek - (ze strony PZŻ) - podpisany
 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - (naklejone na wniosek)
 oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu
 poświadczenie dokonania opłaty
 w przypadku uczniów i studentów do 26 roku życia:
o kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki (obie strony legitymacji)
 w przypadku osoby poniżej 18 lat
o pisemna zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej
http://kliwer.pl/img/zgoda_rodzicow.pdf
stat4u