Strona Główna > INFORMACJE O REZERWACJI

INFORMACJE O REZERWACJI

1. Miejsce na wybranej imprezie należy najpierw zarezewrować w B.T. KLIWER:
   - osobiście - Warszawa, ul. Na Uboczu 3 (pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00 ),
  - telefonicznie - (022) 648-08-61, 648-21-52,
  - pocztą elektroniczną.

2. Po potwierdzeniu rezerwacji przez B.T. KLIWER prosimy:
  a. zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa,
  b. wydrukować formularz Zgłoszenia-Umowy, wypełnić go, podpisać i przesłać faxem na nr (022) 859-19-30,
  c. wpłacić zaliczkę w wysokości min. 30% ceny imprezy na Konto Biura Turystycznego KLIWER Szkoła Żeglarstwa:
     PKO Bank Polski S.A.84 1440 1185 0000 0000 0331 0612, a potwierdzenie również przesłać do nas faxem,
  d. jeżeli uczestnik jest osobą niepełnoletnią - wydrukować Kartę Kwalifikacyjną, wypełnić i orginał przynieść ze sobą
     na miejsce zbiórki (można dostarczyć wcześniej do Biura).

3. Wpłacić pozostałą kwotę (jak w punkcie 2c.) najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy, a potwierdzenie
    również przesłać do nas faxem.

stat4u