KLIWER – Biuro Turystyczne, szkoła żeglarstwa, rejsy, szkolenia żeglarskie, obozy, kolonie, czartery
Strona Główna > Kurs na Patent Żeglarza Jachtowego dla dorosłych

Kurs na Patent Żeglarza Jachtowego dla dorosłych

Miejsce:

Teoria i Praktyka - Port Zegrze Południowe Warszawska 9, Zegrze Południowe

Charakter imprezy

Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do:

-Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń.
Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich w strefie do 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej.

Kurs odbywa się w systemie codziennym oraz weekendowym.

Terminy

Od Do Symbol Cena  
2017-06-02 2017-06-11
rezerwuj
2017-06-16 2017-06-25
rezerwuj
2017-06-24 2017-07-23
rezerwuj
2017-06-30 2017-07-09
rezerwuj
2017-07-14 2017-07-23
rezerwuj
2017-08-04 2017-08-13
rezerwuj
2017-08-12 2017-09-10
rezerwuj
2017-09-01 2017-09-10
rezerwuj
2017-09-15 2017-09-24
rezerwuj
2017-09-23 2017-10-22
rezerwuj
2017-09-29 2017-10-08
rezerwuj
2017-10-13 2017-10-22
rezerwuj

Program szkolenia na patent Żeglarza Jachtowego

Osoba odbywająca szkolenie na stopień Żeglarza Jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w następujacym zakresie:

WIEDZA TEORETYCZNA
1. Przepisy.
- Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
- Prawo drogi.
- Sygnały wzrokowe i dźwiękowe.
- Sygnały wzywania pomocy.
- Znaki żeglugowe.
- Wypadki i awarie - zasady postępowania.
- Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe.
- Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Budowa i obsługa jachtu.
- Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego.
- Zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi.
- Zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

3. Teoria żeglowania.
- Wiatr rzeczywisty i pozorny.
- Kursy jachtu względem wiatru.
- Siły działające na jacht.
- Zawietrzność i nawietrzność.
- Współpraca żagli.
- Działanie steru.
- Stateczność jachtu.

4. Locja.
- Oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego.
- Żegluga na rzece.
- Elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz.
- Elementarne wiadomości o:
- Oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA).
- Księgach locji.
- Spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych.
- Mapach morskich.

5. Ratownictwo.
- Środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi.
- Zasady zachowania się po wywrotce jachtu.
- Wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych.
- Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).
- Ratownictwo brzegowe.
- Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne.
- Podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów.
- Żegluga w niebezpiecznych warunkach.
6. Teoria manewrowania.

- zasady wykonywania manewrów żeglarskich.
- umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).
7. Meteorologia.

- Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a.
- Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
- Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki.
- Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach.
- Podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

1. Eksploatacja jachtu śródlądowego.
- Taklowanie jachtu, klar jachtu.
- Obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie.
- Zasady cumowania jachtu.
- Umiejętność wiosłowania.
- Obsługa silnika zaburtowego.
- Umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.
2. Prace bosmańskie.
- Umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich.
- Podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:
- Manewry podstawowe:
- zwrot przez sztag.
- zwrot przez rufę.
- odejście od nabrzeża.
- dojście do nabrzeża.
- alarm „człowiek za burtą”.
- Manewry dodatkowe:
- stawanie w dryf.
- dojście do boi.
- odejście od boi.
- stawanie na kotwicy.
- zejście z kotwicy.

4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:
- Manewry podstawowe:
- odejście od nabrzeża.
- dojście do nabrzeża.
- Manewry dodatkowe:
- dojście do boi.
- odejście od boi.
- holowanie pojedynczego jachtu.

5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

Rabaty

Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 26 lat i posiada ważną legitymację uczniowska lub studencką, upoważnia Cię to do uzyskania ceny ulgowej tj. 950zł.

Galeria

stat4u