KLIWER – Biuro Turystyczne, szkoła żeglarstwa, rejsy, szkolenia żeglarskie, obozy, kolonie, czartery
Strona Główna > Warsztaty nawigacyjne

Warsztaty nawigacyjne

Miejsce:

Warszawa (Port Czerniakowski)

Charakter imprezy

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących nawigatorów, choć prowadzona jest na poziomie nie niższym niż wymagania na uzyskanie patentu jachtowego sternika morskiego. Przypomnimy podstawowe wiadomości z geografii, poznamy właściwości mapy morskiej i będziemy na niej pracować (zapewniamy przyrządy i pomoce). Poza tym będziemy również korzystać z locji i almanachów. Wszystko to po to, aby planowane przez na trasy jachtu były optymalne oraz bezpieczne. Poza niezbędną cześcią teoretyczną, warsztaty obfitować bedą w wiele praktycznych przykładów i zadań nawigacyjnych. O ile czas i zaawansowanie grupy pozwoli, w ostatniej części zajęć zajmować będziemy się nawigacją na wodach pływowych, nawigacją z użyciem GPS oraz nawigacją meteorologiczną.
Mając na względzie utrzymanie wysokiego poziomu edukacyjnego warsztatów, liczba uczestników w grupie została ograniczona do 10 osób.

Terminy

Od Do Symbol Cena  
2016-11-12 2016-11-13
rezerwuj

Cena zawiera:

- ralizacja programu przez instruktora wykładowcę - materiały szkoleniowe w tym użyczenie zestawów nawigacyjnych na czas szkolenia - wynajem sali wykładowej - podatek VAT

Miejsce:

Port Czerniakowski w Warszawie, ul. Solec 8, 00-439 Warszawa, sala wykładowa klubu "Rejsy", na piętrze bosmanatu portu (niebieski budynek), wejście na teren przez bramę samochodową

Program

Zaprzyjaźnij się z klasyczną nawigacją (bez uzycia GPSa). Stopa za stopą, sążeń za sążniem, kabel za kablem, mila za milą.... od podstaw rozwiązujemy praktyczne przypadki metodycznie i bez pośpiechu. To czas dla Ciebie.
Warsztaty trwają dwa dni. Zaczynamy w sobotę o godzinie 09:00 i nawigujemy do 17:00. Po drodze robimy jedną przerwę obiadową i dwie krótsze. W niedzielę analogicznie. W zależności od postępów programu, porozumieniu z ćwiczącymi nawigatorami, dopuszczmy zmiany w zakresie skrócenia/przsunięcia przerwy obiadowej i wydłużenie zajęć do godz. 1800. Mamy się nauczyć, a nie jedynie zrealizować program.

WARSZTATY NAWIGACYJNE – PROGRAM

1.Przypomnienie podstawowych wiadomości z geografii
• Ogólna charakterystyka Ziemi
• Szerokość i długość geograficzna
• Podstawowe pojęcia nawigacyjne
2. Mapa morska
• Podział map morskich i ich klasyfikacje
• Kto wydaje mapy morskie – najważniejsze wydawnictwa
• Budowa mapy
• Korekty map
• Podstawowe oznaczenia występujące na mapach morskich
• Światła nawigacyjne – rodzaje, identyfikacja
• System IALA
3. Praca na mapie – nawigacja terestryczna
• Rodzaje pozycji – pozycja obserwowana, zliczona, prawdopodobna
• Zaznaczanie i odczytywanie pozycji
• Błędy i dokładność wyznaczonej pozycji
• Kompas, kurs kompasowy
• Deklinacja i dewiacja
• Kurs magnetyczny i kurs rzeczywisty
• Poprawka na dryf, poprawka na prąd
• Kąt drogi nad dnem, kąt drogi po wodzie
• Namiernik – co to takiego
• Namiary – namiar kompasowy, namiar rzeczywisty, poprawki
• Inne sposoby określania pozycji
• Linia pozycyjna z dwóch namiarów jednoczesnych namiarów
• Odległość z kąta pionowego
• Linia pozycyjna z kąta poziomego
• Linia pozycyjna z głębokości
• Jacht w drodze – prędkość jachtu
4. Nawigacja na wodach pływowych
• Definicja pływu
• Jak powstają pływy
• Rodzaje pływów
• Pływ kwadraturowy i syzygijny
• Tablice pływów
• Wysokości wody na mapie, porty standardowe i dołączone
• Jacht w drodze na wodach pływowych
• Kurs i prędkość jachtu po uwzględnieniu prądu – „rombiki”
W ramach dostępności czasu, w programie również:
5. Nawigacja satelitarna z użyciem GPS
• Teoretyczne podstawy nawigacji satelitarnej
• System WGS-84
• GPS w praktyce
• Systemy alternatywne dla GPS
6. Nawigacja meteorologiczna
• Znaczenie prognozy pogody podczas planowania trasy
• Prognoza krótkoterminowa i długoterminowa
• Źródła prognozy pogody
• Rodzaje prognoz pogody
• Mapy synoptyczne – układ wyżów i niżów
• Skala Beauforta
• Bryza dzienna i nocna
• Jak sobie radzić przy silnym wietrze
• Sztorm – jak go uniknąć, metody sztormowania
• Mgła – jak się w niej odnaleźć
• Sposoby przewidywania pogody na podstawie własnych obserwacji
• Planowanie trasy w oparciu o pogodę, prądy pływowe i akwen

Omawiane zagadnienia obrazowane są przykładami oraz utrwalane ćwiczeniami.

Galeria

stat4u