KLIWER – Biuro Turystyczne, szkoła żeglarstwa, rejsy, szkolenia żeglarskie, obozy, kolonie, czartery
Strona Główna > KURS na STERNIKA MOTOROWODNEGO Port Czerniakowski

KURS na STERNIKA MOTOROWODNEGO Port Czerniakowski

Miejsce:

Port Czerniakowski, Warszawa

Wiek:

Od 16 lat

Charakter imprezy

Patent sternik motorowodny PZMWiNW uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:

-po wodach śródlądowych (bez ograniczeń),
-o długości kadłuba do 12m po wodach morskich wewnętrznych, oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
Szkolenie realizowane jest według wymagań egzaminacyjnych określonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2013.04.09. Szkolenie kończy się egzaminem.
To oferta zarówno dla miłośników turystyki motorowodnej, jak również żeglarzy, nurków, ratowników, wędkarzy... Nie wymagamy żadnego wcześniejszego stażu i doświadczenia. W kursie mogą wziąć udział nawet osoby, które nigdy wcześniej nie prowadziły jachtu motorowego.
Oferujemy szkolenie na jachcie Corsiva 475 Sport o mocy przyczepnego silnika 60 KM.

Terminy

Od Do Wariant Symbol Cena  
2017-11-18 2017-11-26
rezerwuj
2018-03-17 2018-03-25
rezerwuj
2018-04-14 2018-04-22
rezerwuj
2018-05-12 2018-05-20
rezerwuj
2018-06-09 2018-06-17
rezerwuj
2018-07-14 2018-07-22
rezerwuj
2018-08-04 2018-08-12
rezerwuj
2018-09-08 2018-09-16
rezerwuj
2018-10-02 2018-10-13
rezerwuj

Cena zawiera:

- szkolenie teoretyczne i praktyczne na jachcie motorowym
- zużyte paliwo
- materiały szkoleniowe
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- opłat za przeprowadzenie egzaminu i wystawienie patentu/licencji (250 + 50 PLN, zniżka 50% dla studentów i uczniów do 26 roku życia) oraz ew. książeczki motorowodnej
- opłat za parking samochodowy
- zakwaterowania, wyżywienia, transportu

Opłaty za egzamin i wydanie patentu

Ceny normalne:
-opłata egzaminacyjna - 250 zł,
-opłata za wydanie patentu - 50 zł.
Ceny ulgowe (uczniowie i studenci do 26 roku życia posiadający aktualną legitymację szkolną lub studencką):
-opłata egzaminacyjna - 125 zł,
-opłata za wydanie patentu - 25 zł.

Program

Zajęcia praktyczne i egzamin odbywają się w Porcie Czerniakowskim w Warszawie (ul. Solec 8, 00-439 Warszawa, sala wykładowa klubu "Rejsy" - na piętrze bosmanatu portu).

Teorię przeprowadzamy 2 formach do wyboru:
- e-learningu (nauka na odległość), w której każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do naszej autorskiej platformy edukacyjnej, gdzie każdy z bloków tematycznych (filmy, zdjęcia, prezentacje, animacje, przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne) zakończony jest krótkim testem sprawdzającym poziom opanowania każdej części materiału.
- lub klasycznej , czyli tradycyjnych 1-dniowych wykładów prowadzonych w godz. 8:30-18:00, w zależności od długości przerw w zajęciach. Przekazujemy pełne kompendium wiedzy, a dodatkowo, w ramach tej formy nauki, uczestnicy otrzymują m.in. prezentacje wykładowców oraz przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne.
Organizator przeprowadza zajęcia teoretyczne w sali wykładowej przy ul. Płochocińskiej 140 A.
W harmonogramie zajęć praktycznych podano wszystkie dostępne terminy, których faktyczny czas trwania wynosi 3h z ograniczeniem do dwóch osób szkolących się jednocześnie jachcie (zawsze dążymy do takiej grupy). W przypadku jednej osoby na jachcie (wariant mniej korzystny również ze względów edukacyjnych), czas zajęć zostaje skrócony do 1,5h. Przy większej liczbie chętnych na kursie organizujemy również zajęcia praktyczne w dni pracujące wg. indywidualnych ustaleń.

Jacht

Corsiva 475 Sport to jacht motorowy, na którym odbywają się nasze szkolenia motorowdne.
Dodatkowe informacje:
Otwartopokładowy
Rok budowy: 2006
​Napęd śrubowy, silnik przyczepny Mercury o mocy 60 KM.

Transport

Własny.

Trasa szkolenia:

Całe szkolenie praktyczne przeprowadzany na terenie Portu Czerniakowskiego w Warszawie (ul. Solec 8) bez wypływania na nurt Wisły.

Zalecamy podręczniki:

- "Sternik motorowodny - podstawowy podręcznik motorowodniaka”, autor: Piotr Lewandowski
- "Vademecum sternika motorowodnego", autor: Franciszek Haber

Wymagania egzaminacyjne

-Ukończone 16 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
-Znajomość własnego numeru PESEL,
-Dla niepełnoletnich - pisemna zgoda rodziców na uprawianie sportów motorowodnych i oświadczenie rodziców o umiejętności pływania,
-Wniosek egzaminacyjny, okazując dokument tożsamości, ewentualnie - dokument uprawniający do zniżki (legitymacja szkolna lub studencka) - zniżki obowiązują uczestników kursu do 26 roku życia,
-Zdjęcie do wniosku egzaminacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
- Dowód opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wydanie patentu.

Galeria

stat4u