RPO WM

2013-11-18
logo programu

dla rozwoju Mazowsza

 

Tytuł projektu:
Żeglarski rejs turystyczno–krajoznawczy na obszarze Zalewu Zegrzyńskiego i Narwi ze zwiedzaniem Pułtuska i Serocka

nazwa beneficjenta:
Biuro Turystyczne KLIWER – Szkoła Żeglarstwa s.c. Aleksander Turowicz, Marek Bulaszewski


wartość projektu: - 474 780,00 zł

wartość dofinansowania: - 289 500,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

stat4u