Strona Główna > Aktualności > Komunikat nawigacyjny nr 7/2015
Komunikat nawigacyjny nr 7/2015

Komunikat nawigacyjny nr 7/2015

2015-04-21
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001r Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dn. 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

I. Droga wodna System Wielkich Jezior Mazurskich – otwiera się z dn. 30 kwietnia 2015r

Szlak od jez. Roś w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy w m. Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry, Święcajty oraz na łączących te jeziora kanałach

Szlak od jez. Ryńskiego w miejscowości Ryn do jez. Nidzkiego (do 3 km na granicy rezerwatu „Jezioro Nidzkie") wraz z jeziorami Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i Kanałem Nidzkim

Utrudnienia żeglugowe

Głębokość tranzytowa na kanałach oraz jez. Kotek i Szymon na trasie w/w szlaków (oprócz Kanału Niegocińskiego) wynosi 1,2 m, w Bramce Sekstyńskiej 1,4m a na pozostałych jeziorach 2,2 m
Głębokość tranzytowa Kanału Niegocińskiego - 0,6 m; oznakowane wypłycenie na wejściu do kanału od strony Jez. Niegocin
Podana głębokość tranzytowa odnosi się do wartości wody średniej – odczyt na wodowskazie w Giżycku – 114 cm
Oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego
Od 1 do 29 kwietnia, od 4 do 29 maja 2015 oraz od 14 września do 31 października,
w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego w niżej wymienionych godzinach:
Otwierany dla ruchu wodnego:
1035 - 1055
1205 – 1255
1335 – 1425
1605 - 1725

Od 30 kwietnia do 3 maja 2015r i od 30 maja do 13 września 2015r most będzie otwierany dla ruchu wodnego w niżej wymienionym przedziale godzinowym:
Otwierany dla ruchu wodnego:
805 – 825
1035 – 1055
1205 – 1255
1335 – 1425
1605 – 1725
1835 - 1855
Od 1 listopada 2015r do 31 marca 2016r most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.
Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.
Kontakt telefoniczny z obsługą mostu:
tel. komórkowy 694 416 394, tel. stacjonarny 87 428 12 56
Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą mostu, sterówka mostu obrotowego wyposażona jest również w radiotelefon, który pracuje na 9 kanale pasma morskiego 156,450 MHz.
Aktualne informacje dotyczące mostu obrotowego są dostępne na stronie internetowej: http://www.gizycko.pl/most-obrotowy.html
Godziny otwarcia śluz

Śluza Guzianka
maj codziennie - 800 - 1900
czerwiec codziennie - 800 - 2000
lipiec codziennie - 800 - 2100
sierpień codziennie - 800 - 2100
wrzesień codziennie - 800 - 1900
październik - 800 - 1600

Śluza Karwik
maj codziennie - 800 - 1600
czerwiec codziennie - 800 - 1900
lipiec codziennie - 800 - 2000
sierpień codziennie - 800 - 2000
wrzesień codziennie - 800 - 1700
październik – 800 - 1600

Śluza Przerwanki – codziennie w godz. 900 - 1700

II. RZEKA PISA

Droga wodna od jeziora Roś (km 80) do ujścia Pisy do Narwi (km 0).
Utrudnienia żeglugowe:
Głębokość tranzytowa dla całego szlaku wynosi 0,50 m przy stanie wody na wodowskazie w Piszu – 189 cm, w trakcie sezonu możliwe powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów a także zmieniający się nurt rzeki. Wszelkie spostrzeżone przeszkody podwodne należy zgłaszać do Nadzoru Wodnego w Giżycku pod numerem tel. 87 428 29 46 lub 87 428 53 38
Brak oznakowania nawigacyjnego

III. Droga wodna Kanał Augustowski wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie kanału
otwiera się z dn. 01 maja 2015r
W dniach 28-30 kwietnia 2015r śluzy na Kanale Augustowskim otwarte będą w godz. od 800 do 1600.
O śluzowaniu w tych dniach należy powiadomić telefonicznie Nadzór Wodny w Augustowie najpóźniej 2 godziny przed przybyciem do śluzy.

Utrudnienia żeglugowe:
głębokości tranzytowe na szlaku wynoszą:
- Odcinek Borki – Białobrzegi i Sosnówek – Tartak : 0,70 – 0,80 m
- Pozostałe odcinki kanału: 1,2 m
W trakcie sezonu możliwe powalone drzewa w nurcie kanału ze względu na dużą presję bobrów
Godziny otwarcia śluz
Śluza Dębowo
codziennie - 800 - 1600
Śluzy Sosnowo, Borki i Białobrzegi
codziennie - 800 - 1600
Śluzy Augustów, Przewięź
codziennie - 800 - 1900
Śluzy Swoboda i Gorczyca
codziennie - 800 - 1900
Śluza Paniewo
codziennie – 800 - 1900
Śluza Perkuć
codziennie – 800 - 1900
Śluza Mikaszówka
codziennie – 800 - 1900
Śluza Sosnówek
codziennie – 800 - 1900
Śluza Tartak
codziennie – 800 - 1600
Śluza Kudrynki
codziennie – 800 - 1600
Śluza Kurzyniec
codziennie – 800 - 1600

Ze względu na mały ruch jednostek na śluzie w Kurzyniec śluzowanie musi być potwierdzone telefonicznie z wyprzedzeniem min. 3 godz. tel. 791 936 468.
Przewidywany termin zakończenia sezonu żeglugowego w I dekadzie października 2015r
Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:
Nadzór Wodny w Augustowie
tel. 87 643 28 86 w godz. 700 – 1430
Nadzór Wodny w Giżycku
tel. 87 428 29 46 w godz. 700 – 1430
stat4u